เซกี (3มื้อ)

ประเพณีดั้งเดิมของชาวเกาหลี จะทานข้าว 3 มื้อต่อหนึ่งวัน ซึ่งจะเรียกว่า “อาชิม”, “จอมชิม”, “ชอย๊อก” ปกติแล้ว “อาชิม”จะรับประทานก่อนที่จะเริ่มงานในแต่ละวัน , “จอมชิม” จะรับประทานตอนที่พระอาทิตย์ อยู่ตรงกับศีรษะ “ชอย๊อก ” จะรับประทานเมื่อเสร็จจากการทำงานของวันนั้น สำหรับสังคมสมัยใหม่ในแต่ละบ้านก็จะมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารจะแตกต่างกันมาก สำหรับชาวชนบทจะรับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นเร็วแต่ว่าคนในเมืองส่วนใหญ่แล้วจะอดอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเบาๆ รองท้อง และเวลาในการรับประทานอาหารก็จะแตกต่างกันมาก นอกเหนือจาก 3 มื้อแล้ว ก็จะมีอาหารว่าง ซึ่งเรียกว่า “คันชิก” หรือ “แซชั่ม”

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต