แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง

แดจังกึมเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอนเมื่อ 500 ปีก่อน จากครอบครัวชนชั้นตํ่า จังกึมได้กลายมาเป็นนางในอยู่ห้องเครื่องที่เก่งที่สุด และต่อมาจึงได้เป็นแพทย์ประจําพระองค์ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่า “จังกึมที่ยิ่งใหญ่” (แดจังกึม ในภาษาเกาหลี) ด้วยเนื้อหาที่สอดแทรกเรื่องยาแผนโบราณ และการปรุงอาหารถวายเชื้อพระวงศ์ ละครเรื่องนี้จึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาจีน

พระราชวังโบราณ
พระราชวังโบราณสถานเป็นที่หลักสําหรับถ่ายทําละครย้อนยุค เหมาะที่จะมาศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของ เกาหลีซึ่งอยู่ท่ามกลางความใหม่ของตัวเมืองกรุงโซลและทีพลาดไม่ได้คือพระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าชองเมียว ซึ่งได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

แหล่งท่องเที่ยวละครแดจังกึม
ฉากต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ถ่ายทําละครเรื่อง แดจังกึม ได้ถูกเก็บและปรับปรุงใหม่เพื่อเปิดให้เข้าชมพร้อมการแสดงต่างๆ ด้วย มีสิ่งของเครื่องใช้ ที่จําลองมาจากของใช้จริงในราชสํานักของราชวงศ์ โชซอน ศตวรรษที่ 15 ห้องพักสําหรับข้าหลวง และ ที่พักสําหรับสามัญชน ที่ยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายทํามาแล้วทั้งสิ้น รวมถึงของ บางชิ้นที่เป็นของโบราณในสมัยนั้นจริงๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงบางส่วนจากละครเรื่องนี้ และยังได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสวยจากที่ปรึกษาด้านอาหารของการแสดง ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกคือการนั่ง กามา (เสลี่ยงของเกาหลีที่มีผู้หาม) ลองสวม ฮันบก (เสื้อผ้าประจําชาติ) และยิงธนู

วัดแนโนซา
เป็นวัดที่จังกึมมาตามหาแม่นมของราชินี ตามเรื่อง ชื่อวัดอึนมุนซา ก่อสร้างในปี 633 ช่วงอาณาจักแพ็กเจ มีชื่อเสียงด้านความสวยของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงต้นเมเปิลที่เรียงไปตามถนนสู่ประตูอิลจูมุน เกิดเป็นอุโมงค์ที่สวยงาม สําหรับฉากในฤดูใบไม้ร่วง รอบๆ ถนนหลักของวัดเป็นทางสําหรับเดินเล่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของต้นสน ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง บริเวณใกล้ๆนี้ คือ วัดแกอัมซา น้ำตกจิกโซ หาดเบียนซาน และนักโจแด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต