ปากปล่องภูเขาไฟโกมัน – Geomun Oreum [UNESCO World Heritage]

ปากปล่องภูเขาไฟโกมัน – Geomun Oreum [UNESCO World Heritage] (거문오름 [세계자연유산]) เกิดจากการระเบิดของลาวาเมื่อประมาณ 100,000-300,000 ปีมาแล้ว ลาวาได้ไหลจากปากปล่องลงไปตามเชิงเขาและลงไปยังชายฝั่งทะเลทางด้านเหนือ จึงทำให้เกิดเป็นรูปต่างที่แตกต่างไม่เหมือนปากปล่องที่อื่นๆ และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Seonheulgot”

เมื่อมาเที่ยวยังปากปล่องภูเขาไฟโกมัน เราจะป่าสนญี่ปุ่นขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ตามทางก็จะเห็นไม้พุ่มเตี้ยชนิดต่างๆ และยังมีต้นสนชนิดต่างๆอีกหลากหลายพันธุ์ ไม่เพียงแต่มีป่าสนที่อุดมสมบูรณ์ ที่นี่ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด เช่น Brown-Eared Bulbul, Korean Bush Warbler, Varied Tit, Streptopelia Orientalis และ White-Backed Woodpecker จึงทำให้ขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO World Heritage

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
http://m.blog.daum.net/ok3065/13414618

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต