วันชูซอก (วันขอบคุณพระเจ้าของชาวเกาหลี, กันยายน)

วันชูซอก

วันชูซอกและวันซอลลัลเป็นวันหยุดใหญ่ ในวันชูซอก ชาวบ้านจะไปเยี่ยมสุสานของบรรพบุรุษเพื่อขอบคุณที่ทําให้เก็บเกี่ยวพืชผลได้ดี และครอบครัวอยู่ดีมีสุข อาหารพิเศษในวันนี้คือ ซองเพียน (ขนมทําจากข้าวรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสียว) และโตรันทัง (ซุปเผือก) ซองเพียน เป็นขนมข้าวสอดไส้ด้วย ถั่ว, เกาลัด, พุทรา, หรือเมล็ดงาหวาน และนําไปนึ่งบนใบสน พร้อมกับผลไม้เด็ดใหม่ๆจากต้น อาหารเหล่านี้จะใช้วางบนโต๊ะพิธีเคารพบรรพบุรุษ


ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
http://tchintcha.com/

เรื่องต่างๆที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต