วัฒนธรรมกิมจิกับวิถีชีวิต

วัฒนธรรมกิมจิกับวิถีชีวิต

กิมจิ เป็นอาหารพื้นบ้านและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตปัจจุบันที่แต่ละครัวเรือนบริโภคเป็นประจําวัน ในขณะเดียวกัน การทํากิมจิเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเพื่อนบ้าน โดยในระหว่างเดือนสิบของทุกปี แม่บ้านมักจะทักทายเมื่อเจอกันว่า “ทํากิมจิเสร็จหรือยัง” ซึ่งคงเป็นเช่นเดียวกับแม่บ้านในภาคกลางของไทยที่มักจะไต่ถามเมื่อฤดูกาลการทําปลาร้ามาถึง

สําหรับกิมจินั้น กระบวนการทํามีส่วนช่วยให้ชาวเกาหลีโดยเฉพาะแม่บ้านมีความผูกพันกันและกันเมื่อแม่บ้านจากหลายครัวเรือนมาร่วมทํากิมจิ จึงมีการตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้น อนึ่ง การทํากิมจิเป็นกลุ่มจะทําให้สมาชิกที่เพิ่งแต่งงานได้เรียนรู้วิธีการทําที่ถูกต้องตามสูตร อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาลง ทําให้สายสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติและเพื่อนบ้านมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีบริการทางโทรศัพท์หากแม่บ้านคนใดทําไม่เป็นหรือต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสาธิตโดยจะคิดค่าบริการตามสมควร

ในยุคใหม่นี้ คนเกาหลีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองและพักพิงตามอพาร์ทเมนท์ ทําให้สภาพแวดล้อมแตกต่างไปจากที่เคยอยู่ในชนบท มีความไม่สะดวกในการจัดเตรียมและการทํากิมจิขัดข้อง จึงมีบริการจาก 100 บริษัทในเกาหลีใต้ผลิตกิมจิกระป๋องขายในสนนราคา 15,000-20,000 วอน ต่อกิมจิ 20 กก. โดยวางขายตามตลาด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าทั่วไป

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
boston.com/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต