ลักษณะภูมิประเทศของเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมแผ่นดินยื่นออกไปในทะเล เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูน จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา สลับซับซ้อน รวมถึงหน้าผา และชายฝั่งทะเล ประเทศเกาหลีจึงมีพื้นที่ที่เป็นภูเขามากถึง 70% จึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขาอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กิจกรรมการปีนเขาจึงเป็นกิจกรรมยอดฮิตอย่างหนึ่งของคนเกาหลี

ประเทศเกาหลีมีส่วนที่ยาวที่สุด 1,000 กิโลเมตร และมีส่วนที่แคบที่สุดอยู่ที่ 216 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 49 ล้านคน แบ่งออกเป็น 9 จังหวัด หรือภาษาเกาหลีคือ โด(Do) และมีกรุงโซลเป็นเมืองหลวง

แหล่งเกษตรกรรมของเกาหลีมักจะอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก เนื่องจากแนวเขาจะค่อยลดหลั่นลงสู่ทะเล เกิดเป็นที่ราบให้สามารถทำการเกษตรได้ ส่วนชายฝั่งตะวันออกจะเป็นเทือกเขาและหน้าผาสูงชันไปจนติดทะเลตะวันออก

ชายแดนของประเทศเกาหลี 3 ด้านจะติดทะเล ส่วนด้านทิศเหนือจะติดกับประเทศเกาหลีเหนือ โดยจะมีเขตที่เรียกกันว่า เขตปลอดทหาร(Demilitarise zone หรือ DMZ) เป็นตัวกั้นพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศ

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต