ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภาษาฮังกาเรียน ตุรกี มองโกเลียน และฟินนิช ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มภาษายูราล-อัลเตอิก ฮันกึล (อักษรภาษาเกาหลี) ประกอบด้วยสระพื้นฐาน 10 ตัวและพยัญชนะ 14 ตัว เหล่าราชบัณฑิตในพระบรมราชูปถัมภ์พระเจ้าเซจงมหาราช ได้พัฒนาปรับปรุงแบบแผนกกำกับเสียงภาษาพูดนี้ขึ้นอย่างเป็นระบบในปีค.ศ. 1443 ฮุนมินจอนกึม เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีขั้นตอนการสอนผู้คนในการใช้ตัวอักษร ฮันกึล บรรจุไว้ ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และยูเนสโกยังมอบรางวัล “King Sejong Literacy Prize” (รางวัลการรู้หนังสือในพระเจ้าเซจง) ทุกปีเพื่อรำลึกถึงการประดิษฐ์อักษร ฮันกึล อีกด้วย

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
Korean Culture Series & Quick [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต