ธงประจำชาติเกาหลี

ธงประจําชาติเกาหลี

ธงประจําชาติเกาหลี หรือเรียกกันว่า “แทกึกกี้” ตามหลักปรัชญาตะวันออกลวดลายบนธงนั้นบ่งบอกถึง สัญลักษณ์หยิน-หยาง   ตรงกลางที่เป็นรูปวงกลมนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน คือ ส่วนบนที่เป็นสีแดง หมายถึงพลังในเชิงบวกหรือ หยาง และส่วนด้านล่างนั้นเป็นสีนํ้าเงิน หมายถึงพลังในเชิงลบหรือ หยิน พลังทั้งสองอยากย่างรวมกันเป็น หยิน-หยาง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต