เหล้าและไวน์พื้นเมือง

เครื่องดื่มพื้นเมืองของเกาหลีส่วนใหญ่ทํามาจากข้าวหรือธัญพืชอื่นๆ หรือมันฝรั่งหวาน ซึ่งมักจะผสมกับข้าวมอลท์ การแบ่งประเภทจะจัดแบ่งตามความบริสุทธิ์, เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์, กลั่นหรือไม่กลั่นและใช้วัตถุดิบ ชนิดใดทํา ซึ่งจะแบ่งได้ห้าประเภทใหญ่ๆ คือ ยักจู (เหล้าบริสุทธิกลั่นจากข้าว), โซจู (เหล้ากลั่น), ทักจู (เหล้าข้นไม่กลั่นหมักจากธัญพืช), เหล้าผลไม้, และเหล้ายาดองจากรากและเมล็ด สมุนไพรต่างๆ เหล้าที่ขึ้นชื่อของชองจูคือ ยักจูและมักกอลลียอดนิยม ก็คือ ทักจู อคาเซีย แมซิล พลัม, ไชนีส ควินซ์, เชอรี่, ลูกสนและทับทิม นิยมกันมากสําหรับใช้ทําเหล้าผลไม้ อินซัมชู ก็เป็นเหล้าสมุนไพรอย่างหนึ่งทําจากโสม

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต