กีฬาทางน้ำของเกาหลี

เนื่องจากประเทศเกาหลีเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล นักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสที่จะสนุกสนานไปกับกีฬาทางนํ้าได้ตลอดทั้งปี แม่นํ้าฮันในกรุงโซล ชายฝั่งทางใต้ของเกาหลีและเกาะเชจูคือบางส่วนของสถานที่เล่นกีฬาทางนํ้าที่เป็นที่นิยมที่สุด ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเล่นกีฬาทางนํ้าคือช่วง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งอุณหภูมิของนํ้าและทัศนียภาพใต้นํ้าอยู่ในจุดที่ดี

 

สกีน้ำ
แม่นํ้าฮันที่ไหลผ่านกรุงโซล คือ สถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่ง หนึ่งในการเล่นสกีน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ ตุ๊กซอม, ซองซานและมานวอน, รีสอร์ทชองเพียงเลค, รีสอร์ต นามิซอม, รีสอร์ตพัลดังและแทซองรีสอร์ตในเคียงกีโด ก็มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและนํ้าที่สะอาดเช่นกัน การ ฝึกหัดเพียงครึ่งวันก็เพียงพอในการเรียนรู้กีฬาที่น่าตื่นเต้นนี้
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย : 18,000 วอน สําหรับสกีน้ำ หรือ เวกบอร์ด

 

การเล่นวินเซิร์ฟ
ความเร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความตื่นเต้นของการแล่นเรือไปตามคลื่น ในขณะที่ทะเลสาบชุงจูโฮ หรืออ่าวอาซานมันเป็นสถานที่สําหรับผู้เริ่มต้น แม่นํ้า

ฮันเหมาะกับผู้เล่นระดับกลาง ผู้เล่นวินเซิร์ฟระดับสูงน่าจะไปโต้คลื่นตามชายหาด เช่น ชายหาดเฮียนแดในพูซาน, ชายหาดซินยาง, ฮัมดกหรือชุงมุนบนเกาะเชจู
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ย : 30,000 – 50,000 วอน

 

การล่องแพ
แม้ว่าการล่องแพจะนําเข้ามาในเกาหลีเป็นครั้งแรกในต้นทศวรรษที่ 1970 แต่การล่องแพกลายเป็นกิจกรรมกีฬายามว่างที่นิยมติดอันดับสําหรับช่วงฤดูร้อน สําหรับมือใหม่ แม่นํ้าดงกังในยองวัล, คังวอนโด ซึ่งมีความยาว 65 กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้น ในระดับกลางสามารถเพลิดเพลินกับแม่นํ้าฮันทันกัง ในยอนชอน, เคียงคีโด ได้ในขณะที่ความยาว 70 กิโลเมตรของลําธาร แนรินชอนในอินูเช, กังวันโดรอคอยผู้ที่ต้องการความท้าทายมากกว่านั้น
ค่าธรรมเนียมเฉลีย : 20,000 – 50,000 วอน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต