วันซอลลัล – Lunar New Year

วันซอลลัล (วันปีใหม่เกาหลี, มกราคม) ในวันแรกของปีใหม่ ชาวเกาหลีจะไหว้บรรพบุรษ, ทําพิธีเซแบ (การคํานับญาติผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการ) ซึ่งถือเป็นการอวยพรปีใหม่อาหารที่ต้องรับประทานในวันปีใหม่คือ ต้อกกุกซึ่งถ้าไม่ได้รับประทานจะถือว่าผ่านชีวิตมาอีกหนึ่งปีไม่ได้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต