อนดอล – Ondol

อนดอล

ตามประเพณีของเกาหลีนั้นห้องต่างๆ จะใช้เพื่อจุดประสงค์หลายๆอย่าง และไม่มีการใช้หรือเรียกห้องตามการใช้งานของมัน เช่น ห้องนอน หรือห้องอาหาร เป็นต้น แต่จะมีการนําโต๊ะและเสื่อเข้าไปไว้ตามห้องต่างๆ ตามจุดประสงค์การใช้งาน ประชาชนส่วนใหญ่จะนอนบนเสื่อหนาปูบนพื้น ใต้พื้นห้องจะมีท่อระบายอากาศที่ทําด้วยหินหรือคอนกรีต ในสมัยโบราณลมร้อนจะถูกระบายผ่านช่องเพื่อให้เกิดความร้อน ดินเหนียว และปูนจะถกนํามาวางบนหิน เพื่อป้องกันผู้อยู่อาศัยมิให้ถกกระทบด้วยก๊าซพิษ ระบบทําความร้อนใต้พื้นี้เรียกว่า “อนดอล” ในยุคปัจจุบันใช้ท่อนําร้อนให้ไหลผ่านพินซีเมนต์ ซึ่งคลุมด้วยพรมน้ำมัน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต