คาบสมุทรเกาหลี

คาบสมุทรเกาหลีทอดยาวลงไปทางทิศใต้จากสุดปลายตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาวประมาณ 1,000 กม. (621 ไมล์) และมีความกว้าง 216 กม. (134 ไมล์) ในจุดที่แคบสุดบนคาบสมุทรภูเขาที่ปกคลุมอยู่ร้อยละ 70 ของพื้นที่นั้นทำให้ประเทศเกาหลีเป็นดินแดนที่มีภูเขาแน่นขนัดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และมีแนวเทือกเขาที่ทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกลาดชันลงไปสู่ทะเลตะวันออก ส่วนตามแนวทิศตะวันตกและทิศใต้นั้นค่อยๆ ทอดตัวลงเป็นไปเป็นที่ราบชายฝั่งอันเป็นพื้นที่สร้างผลผลิตจำนวนมหาศาลด้านพืชผลการเกษตรของเกาหลีโดยเฉพาะข้าว

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
[email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต