ใบตม.ขาเข้าแบบใหม่ พร้อมวิธีการกรอก

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีได้ทำการเปลี่ยนแบบฟอร์มสำหรับเข้าเมือง Arrival Card ใหม่ ซึ่งมีช่องให้กรอกน้อยลงกว่าเดิมหลายช่องเลย และก็มีการเพิ่มเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยด้วย แต่ว่ายังไงเราก็ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีนะ

โดยส่วนที่สำคัญคือช่องวงกลมเบอร์ 3 “ที่อยู่ในประเทศเกาหลี” ที่ให้เรากรอก 3 แบบ คือ

  1. ถ้าเราพักโรงแรม ให้เขียน เมือง กับ ชื่อโรงแรม
  2. ถ้าเรามาพักบ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก ให้เขียนเป็นที่อยู่เต็มๆของบ้านที่เราไปพัก
  3. ถ้าเรามากับบริษัท หรือมีผู้ที่เชิญเราไป ก็ให้เขียนไปว่าเป็นอะไร

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต