เทศกาลไฮโซลเฟสติวัล Hi Seoul Festival

เทศกาลไฮโซลเฟสติวัล

ตั้งแต่ปี 2008, งานเทศกาลไฮโซลเฟสติวัลได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งในเทศกาลเดียวจะมีครบทั้ง 4 ฤดู เทศกาลพระราชวังฤดูใบไม้ผลิในเดือนพฤษภาคม, เทศกาลแม่นําฮันกังฤดูร้อนในเดือนสิงหาคม, เทศกาลศิลปะฤดูใบไม้ร่วงในเดือนตุลาคม และงานเทศกาลแสงฤดูหนาวในเดือนธันวาคมและมกราคม

ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล จะมารวมตัวกันอยู่ในบริเวณลานโซลพลาซ่า ซึ่งอยู่ด้านหลังของซิตี้ฮอล และที่ประตูควางฮวามุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวัฒนธรรมที่มีสิ่งน่าสนใจอยู่หลากหลายให้ได้สัมผัสครบทุกรสชาติในเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งแห่งนี้

ช่วงเวลาจัดงาน: เดือนพฤษภาคม

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก