แจกฟรี แผนที่รถไฟใต้ดินแทกู – Daegu Map


แทกู (Daegu) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของเกาหลี ห่างจากเมืองปูซานประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง การเดินทางส่วนใหญ่ภายในเมืองจะใช้การนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินและรถราง ซึ่งมีเส้นทางสายหลักประมาณ 3 เส้นทาง คือ Line 1 สายสีแดง: รถไฟฟ้าใต้ดิน, Line 2 สายสีเขียว: รถไฟฟ้าใต้ดิน และ Line 3 สายสีเหลือง: รถไฟฟ้าบนดิน

 

FREE DOWNLOAD: แผนที่รถไฟใต้ดินแทกู – Daegu Map

เรื่องต่างๆที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต