เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียงและแมลง

เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียงและแมลง

เทศกาลผีเสื้อฮัมเปียงและแมลง (Hampyeong Butterfly Festival) เทศกาลนี้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างแท้จริง จะได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่รวมความยิ่งใหญ่ของผีเสื้อและแมลงนับหมื่นๆตัว มาบินให้นักท่องเที่ยวได้ชมบริเวณเหนือทะเล นอกจากนี้ยังมีมีนิทรรศการผีเสื้อและมีการศึกษาการบินของผีเสื้อ ตัวอย่างของผีเสื้อและแมลงอื่น

สถานที่จัดงาน: อุทยานริมน้ำฮัมเปียงและพื้นที่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมฮัมเปียง
ช่วงเวลาจัดงาน: เดือนเมษายน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต