เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชอนจู – Jeonju International Fantastic Film Festival

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชอนจู – Jeonju International Fantastic Film Festival เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติลําดับที่สามของเกาหลี ต่อจากพูซานและพูชอน ฉายภาพยนตร์ทางเลือก, ภาพยนตร์ดิจิตอลและภาพยนตร์เอเชียนนอกกระแส

ช่วงเวลาจัดงาน: เดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน: เมืองชอนจู

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต