แจกฟรี แผนที่แหล่งท่องเที่ยวของเมือง Samcheok จังหวัดคังวอนโด


แจกแผนที่รวมแหล่งท่องเที่ยวของเมือง Samcheok ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do) เป็นเมืองติดทะเลตะวันออกของเกาหลี ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางทะเล และภูเขา โดยเฉพาะทางรถไฟสายชมวิวทะเลที่วิวเรียบชายฝั่งของทะเลตะวันออก

 

FREE DOWNLOAD: แผนที่แหล่งท่องเที่ยวของเมือง Samcheok จังหวัดคังวอนโด

แผนที่ของเมือง-Samcheok-จังหวัดคังวอนโด


เรื่องต่างๆที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต