3 พระราชวังชื่อดังในโซล

1. พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)
เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล เป็นพระราชวังที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง

photos by José Carlos Cortizo Pérez of Korea from flickr.com/photos/josek/2999378122( cc by 2.0 )

2. พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace)
เป็นพระราชวังลำดับที่สองทึ่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) และมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้

photos by Republic of Korea from flickr.com/photos/koreanet/7089700073( cc by 2.0 )

3. พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)
พระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางกรุงโซล พระราชวังแห่งนี้มีถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มักมีผู้นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง

photos by travel oriented from flickr.com/photos/traveloriented/10684982054( cc by 2.0 )

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต