เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ – Bulgogi

เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ

เนื้อย่างเกาหลีหรือพูลโกกิ (Bulgogi) อาหารพื้นบ้านของเกาหลี ส่วนใหญ่จะเป็นผักปลาและอาหารทะเล เพราะเป็นผลมาจากการเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลล้อมรอบถึงสามด้าน การบริโภคเนื้อมีปริมาณไม่มากนักทั้งนี้เป็นเพราะข้อจำกัดด้านเนื้อที่เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กอีกทั้งลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็พยายามเลี้ยงวัวตามเชิงเขาและตามเกาะต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบ ส่วนหมูและไก่มีการเลี้ยงกันทั่วไป

เมื่อมีอาหารจำพวกเนื้อน้อย ชาวเกาหลีก็พยายามประกอบอาหารและปรุงให้มีรสเลิศ จึงเป็นที่มาของเนื้อย่างเกาหลี ซึ่งในอดีตถือเป็นอาหารระดับฮ่องเต้อันลื่องชื่อและบริโภคกันในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น แต่ปัจจุบันเมื่อประเทศพัฒนาเศรษฐกิจกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมจึงมีการนำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศมากขึ้น คนทั่วไปจึงสามารถบริโภคเนื้อย่างได้อย่างทั่วถึงและในราคาไม่แพงนนัก

ในภาษาเกาหลี คำว่า พูล (pul) หมายถึงไฟ ส่วนโกกิ (gogi) หมายถึงเนื้อ เมื่อรวมคําสองคำนี้เป็นพูลโกกิ จะหมายถึงเนื้อย่างหรือบาร์บีคิว อาหารจานนื้ถือเป็นอาหารรสเลิศมีชื่อเสียงเลื่องลือตามภัตตาคารใหญ่ๆ ในร้านอาหารและในโอกาสพิเศษของครอบครัว อีกทั้งผู้คนจะรับประทานในโอกาสเฉลิมฉลองงานเทศกาล งานเลี้ยงรับรองแขกคนสำคญและงานเลี้ยงกันระหว่างสมาชิกในครัวเรือนที่ทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมหนา เนื้อย่างพูลโกกิจึงเป็นอาหารที่คนต่างชาติรู้จักกัน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต