ฮันอก(Hanok) บ้านทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งเกาหลี

ฮันอก(Hanok)

ที่อยู่อาศัยหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ หรือเรียกว่าบ้านนั้น ก็มีความแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และเกาหลีเองก็มีการสร้างบ้านในแบบของตัวเอง มีเอกลักษณ์และเรียกรวมๆบ้านแบบเกาหลีว่า ฮันอก(Hanok) ซึ่งบ้านแบบเกาหลีหรือฮันอกนั้นก็แบ่งรูปแบบได้ตามการมุงหลังคา เช่นการมุงด้วยฟาง หญ้า ก้อนกรวด ก้อนหิน หรือกระเบื้อง แต่ในปัจจุบันหากกล่าวถึงบ้านแบบฮันอกก็จะหมายรวมได้ว่าบ้านที่มีการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องนั่นเอง

ส่วนความฉลาดของคนเกาหลีในการสร้างบ้านนั้นก็อาจกล่าวได้ในสองทางคือเป็นบ้านที่มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในทางวิทยาศาสตร์บ้านแบบเกาหลีจะออกแบบให้ทนทานต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาว ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอบอุ่น โดยการอาศัยความร้อนจากการก่อไฟในห้องครัวแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่พื้นภายในห้องต่างๆของบ้าน ซึ่งในชั้นล่างของพื้นบ้านก็จะวางหินเอาไว้เพื่อกักเก็บความร้อน จากนั้นก้อนหินเหล่านี้ก็จะคลายความร้อนออกมาภายในตัวบ้านเอง ส่วนในหน้าร้อนบ้านแบบฮันอกก็สามารถระบายความร้อนได้อย่างดี ด้วยการมีช่องประตูหน้าต่างมากมาย และที่บ้านแบบฮันอกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็เพราะวัสดุที่ใช้สร้างบ้านล้วนนำมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ ฟาง ก้อนหิน ดิน เป็นต้น และที่พื้นยังใช้น้ำมันจากพืชพวกถั่วทาเคลือบไว้ทำให้สามารถกันน้ำได้

ใครสนใจอยากศึกษาบ้านแบบเกาหลีหรือฮันนกนี้ก็สามารถไปดูได้ที่เกาหลี เพราะเค้าจะมีหมู่บ้านแบบฮันนกที่สร้างไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาไว้แล้ว พร้อมข้อมูลอัดแน่นระหว่างการเดินชมบ้านแต่ละหลังอีกด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต