ฮันกึล(Hangul) อักษรที่ทำให้คนเกาหลีทุกชนชั้นอ่านออกเขียนได้

ฮันกึล (Hangul)

การอ่านออกเขียนได้ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะความรู้มากมายได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ หากประชาชนประเทศใดก็ตามที่สามารถอ่านออกเขียนได้ในอัตราที่สูง ประเทศนั้นก็จะก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นได้ไม่ยาก

อักษรฮันกึล(Hangul) คืออักษรของชาวเกาหลีที่ได้รับการยกย่องว่าง่ายต่อการทำความเข้าใจ แม้ว่าจะเป็นชาวบ้าน ชาวนาธรรรมดาๆ ก็สามารถอ่านอักษรฮันกึลได้ไม่ยาก ทำให้อัตราการอ่านออกเขียนได้ของชาวเกาหลีนั้นสูงจนเรียกได้ว่า 100% กันเลยทีเดียว

กษัตริย์เซจงมหาราช(King Sejong the great) และเหล่าบัณฑิตในสมัยนั้นได้ช่วยกันประดิษฐ์อักษรฮันกึลนี้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 15 หรือเมื่อกว่าห้าร้อยปีมาแล้ว เพื่อนำมาใช้แทนอักษรจีนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไป จนทำให้ชาวบ้านสามัญชนไม่อาจเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายๆ การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ในสมัยนั้นจึงกระจุกตัวอยู่แต่กับพวกขุนนาง และชนชั้นสูง แต่เมื่อการสร้างอักษรฮันกึลเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความง่ายของการมีพยัญชนะแค่ 14 ตัว กับสระ 11 ตัว ก็สามารถผสมสร้างคำและเสียงต่างๆได้มากกว่า 12,768 แบบ แม้เป็นคนธรรมดาๆก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว จนชาวเกาหลียกย่องให้การประดิษฐ์อักษรฮันกึลเป็นนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชาวเกาหลี และในวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปีก็จะถือเป็นวันเฉลิมฉลองการประดิษฐ์อักษรฮันกึลขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งเกาหลีเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ให้แก่ตัวอักษรฮันกึล ซึ่งไม่มีที่ไหนหรืออักษรของชนชาติอื่นที่มีวันสำคัญนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต