การเคารพผู้มีอาวโสในเกาหลี

โครงสร้างทางสังคมแบบขงจื๊อที่มีมานานยังคงอยู่ อย่างเหนียวแน่น ถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้บ้าง วัยวุฒิและอาวุโสยังมีความหมายมากและผู้เยาว์จะต้องเคารพคําสั่งของผู้อาวุโส โดย ปราศจากข้อโต้แย้ง ดังนั้นบ่อยครั้งเราจะถูกถามว่า อายุเท่าใด และถามถึงสถานภาพทางการสมรส (เป็นที่น่าแปลกอยู่ทีเดียวที่ไม่ว่าเราจะอายุมากเพียงใด เราจะไม่ถือเป็นผู้ใหญ่หากเรายังไม่สมรส อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกันในแต่ละครอบครัว) เพื่อจะคะเนถูกถึงความอาวุโสของเราต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามการที่ถูกถามก็มิได้หมายความว่าผู้ถามต้องการล่วงลํ้าเข้ามาในโลกส่วนตัวของเรา แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องตอบคําถามนั้นหากเราไม่ต้องการ

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
http://folkency.nfm.go.kr/

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต