ดนตรีประจําชาติเกาหลีใต้

คุกอัก

เกาหลีนั้นมีท่วงทำนองของดนตรีคล้ายคลึงกับดนตรีจีนและญี่ปุ่น ซึ่งดนตรีประจำชาติเกาหลีมีชื่อเรียกว่า “คุกอัก” จะพบว่าดนตรีเกาหลีมีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจนจากดนตรีชนิดอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออก นั่นก็คือจังหวะดนตรีนั่นเอง โดยดนตรีเกาหลีประกอบด้วยสามจังหวะในหนึ่งห้อง ในขณะที่ดนตรีจีนและญี่ปุ่นมีสองจังหวะในหนึ่งห้อง

 

คุกอัก นั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ชองอักและมินซกอัก

ชองอักหรือดนตรีในราชสํานัก ซึ่งเป็นดนตรีชั้นสูงมีท่วงทํานองเชื่องช้า เยือกเย็น และซับซ้อน

ส่วนมินซกอัก หรือดนตรีพื้นบ้าน ได้แก่ดนตรีของ ชาวนาชาวไร่,พันซอรี (ดนตรีที่เน้นการแสดง ความรู้สึก)และดนตรีพิธีไสยศาสตร์มีจังหวะที่รวดเร็วกระฉับกระเฉงนั่นเอง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต