นงอัก (บทเพลงเพื่อกสิกรรม) – Nong-Ak

นงอัก (Nong-Ak) เป็นศิลปะพื้นบ้านที่ชาวบ้านจะทำาร่วมกันเพื่อขอให้ผู้คนในหมู่บ้านมีความสามัคคีและความเป็นอยู่ที่ดีโดยจะเป็นการเล่นบทเพลงพื้นบ้านของเกาหลีโดยใช้เกวงกวารี (ฆ้องเล็ก), จิงฆ้อง, จังกู (กลองรูปร่างแบบนาฬิกาทราย), บุก (กลอง), โซโก (กลองเล็ก) และเครื่องดนตรีอีกมากมายมาเล่นประกอบพร้อมไปกับการเต้นรำาทำาเพลงบทเพลงการเกษตรนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาวัฒนธรรมต่างๆตลอดมาซึ่งครอบคลุมศิลปะในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีการเต้นรำาการแสดงละครศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
Vero [email protected]

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต