ซุดการัก และจอสการัก (ช้อนและตะเกียบ)

เครื่องมือที่ใช้ในการรับประทาน “พับ” เรียกว่า “ซุดการัก” และ “จอสการัก” ใช้ “ซุดการัก” สำหรับตักข้าวและน้ำซุปและใช้ “จอสการัก” ในการจับอาหารเพื่อรับประทาน และเรียกทั้งสองอย่างรวมกันว่า “ซูจอ”

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต