พิพิธภัณท์ภาพวาดพื้นบ้าน โชซุน มินหวา Chosun Minhwa Museum


พิพิธภัณท์ภาพวาดพื้นบ้าน โชซุน มินหวา (Chosun Minhwa Museum,조선민화박물관)เป็นพิพิธภัณท์ที่สร้างอยู่ล้อมรอบด้วยภูเขา มีภาพเขียนแบบพื้นบ้านเกาหลีอยู่มากกว่า 3000 ภาพที่เรียกว่า มินหวา(minhwa) ตั้งแต่ยุคโจซอน(Joseon) ซึ่งมีบริการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองวาดภาพแบบเกาหลีดั้งเดิมนี้ด้วย สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000


การเข้าชม

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 5,000 วอน
เด็ก 3,000 วอน
เวลาเปิด-ปิด: เดือนมีนา-ตุลา - 09:00-18:00
เดือนพฤศิจกา-กุมภา -10:00-17:00

วิธีการเดินทาง

จากสถานีรถบัส Dong Seoul Bus Terminal ให้นั่งรถบัสไปลงที่ Yeongwol Intercity Bus Terminal จากนั้นต่อรถบัส Nongeochon (농어촌) ที่จะไป Gimsatgat (김삿갓) แล้วลงที่ป้าย Minhwa Museum (민화박물관)

เรื่องท่องเที่ยวเกาหลีที่กำลังฮิต

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก